Twee slaapkamer appartementen met straat op het noorden of oosten (scenario 1)

Binnenstedelijke ontwikkellocaties en nieuwbouwlocaties voor intensieve woningbouw (4+ lagen) kunnen vaak ruwweg ingedeeld worden in de volgende situaties:

 1. drukke straat aan de noord- of oostzijde van het appartement
 2. drukke straat aan de zuid- of westzijde van het appartement
 3. in een gehele gebiedontwikkeling dwars op de hoofdstraten met appartementen met een oost-west oriëntatie

Op basis van verschillende uitgangspunten zijn er voor alle drie scenario’s comfortabele appartementen uitgewerkt. De delende uitgangspunten voor het tot stand komen van beiden project leest u hieronder. In de afbeeldingen op deze pagina ziet u het ontwerp voor scenario 1.

 De appartementen

De woningen kennen een oppervlakte van 90 m2 en zijn ontworpen op basis van de volgende uitgangspunten.

 1. één gevel- en maatsysteem
  De woningen zijn ontworpen vanuit een zeer strak stramien. Logischerwijs kan deze ritmiek op verschillende georganiseerde wijzen (bijvoorbeeld met verticale of horizontale geleding) in de architectuur tot uiting gebracht worden. Zo kan het gebouwconcept zich in principe aanpassen aan elke context en wens van de stad. In dit uitwerkingsvoorbeeld is er gekozen voor een horizontaal gevelbeeld (zie afbeeldingen) met lichte woonkamers en brede perspectieven naar buiten. Elk kozijn kent hierin dezelfde breedte. Dit benadrukt de helderheid van de gebouwstructuur en levert een strak, sereen en modern gevelbeeld op. Bovendien kunnen door deze standaardisatie prijzen gedrukt worden.
 2. Een rustige slaapplaats
  Een rustige slaapplaats aan de achterzijde van het appartement. Hiermee voorkom je vele geluidsoverlastsituaties en aanverwante slaap- en gezondheidsklachten (psychisch en fysiek). Helaas denken vele ontwikkelaars en architecten op dit moment bij het ontwikkelen eerst aan zonnige woonkamer en vervolgens aan slaapruimte, welke hierdoor helaas vaak aan de zijde met geluidsoverlast geplaatst wordt. Langs drukke locaties doen wij dit liever andersom.
 3. Wonen aan de straat met een directe koppeling aan een zonnig balkon/tuin.
  De leefruimten, bestaande uit een woon en kookgedeelte, zullen zich voornamelijk op de straat richten. Het maakt hierin niet uit of deze straat nou zuidelijk of noordelijk van de woning is gelegen. Hierdoor ontstaat op de straat veel sociale controle en een levendig gevelbeeld (zicht op woonkamers). Daarnaast zal elk van de leefruimten direct gekoppeld worden aan een zuidelijk balkon. Deze koppeling geldt dus ook voor het geval een groot gedeelte van de leefruimte zich aan de noordzijde zal bevinden. In dat geval wordt de keuken gebruikt als een soort ‘brug’ naar het zuidelijk balkon.
 4. ondergrondse parkeergarage
  De appartementen zullen voorzien zijn van een ondergrondse garage. Hierbij worden op zijn minst hetzelfde aantal parkeerplaatsen als het aantal woningen ingepast. De constructie van het appartement conflicteert hierbij niet met de constructie van de garage, maar loopt door zonder de hulp van overgangsconstructies. Ook het portieksysteem zal doorlopen. De ondergrondse garage zal een grotere breedte hebben dan bovenstaande verdiepingen. De constructie van de parkeergarage zal enkel aan de tuinzijde (privégrond) ondergronds doorlopen en niet aan de straatzijde. Op deze manier kunnen de appartementen ook rechtstreeks aan de straat (en dus zonder voortuin geplaatst kunnen worden) gelokaliseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld in winkelstraten, waarbij de begane grond ook uit retail kan bestaan.
 5. Geen onbenutte hoeken en voldoende kastruimte
  De woningen bestaan uit heldere en compacte plattegronden, waarbij voldoende kast- en bergruimte gegarandeerd zijn. Elke ruimte kent geen dode onbenutte hoeken en bestaat uit een heel heldere orthogonale verkeersruimte.
 6. Brand en vluchtroutes
  Aangezien de portieken een grotere hoogte kennen dan 12,5 meter en de gebruiksruimten meer dan 800 m2 bedragen , wordt er voor de brandontsluiting gekozen voor een vluchtroute, die zich niet langs ramen, deuren of andere beweegbare constructieonderdelen van andere woonfuncties loopt. Dit is conform het laatste Nederlandse bouwbesluit en ook in Vlaanderen wenselijk. Ook het trappenhuis en de liftkern met een brancardlift voldoen hieraan.
 7. Daken
  Het dak zal bestaan uit een speelterras voor kinderen, die via de portieken te bereiken zal zijn. De verschillende portiekgedeelten op het dakterras zullen door middel van afdaken onderling verbonden zijn. Op deze afdaken zullen zich zonnepanelen en andere installaties bevinden. Onder deze afdaken ontstaan overdekte speelruimten voor kinderen, waarin ze beschermt zijn tegen zon en regen. Optioneel kan dit dakterras ook gecombineerd worden met moestuinen voor de bovenwoningen en dakranden met verticaal groen (zie optionele plattegrond van het dak).

concepts1

straat op noorden

 

 

 

 

conceptsnoord

straat op noorden 2