inspiraties10inspiratie stedenbouw3inspiratie8inspiraties9STUCCO5

Een stedenbouwkundige grijpt in op de ruimtelijke structuur van de locatie. Op basis van historisch en hedendaags onderzoek worden, naast dreigingen en minpunten, kwaliteiten en kansen ontdekt die voortgezet of versterkt kunnen worden. Vaak is het in stedenbouw de kunst om bestaande karakteristieken op een slimme manier te benadrukken, zodat men deze leert kennen en waarderen. Mijn stedenbouwkundige stijl kenmerkt zich door stevige concepten die zich richten op de context, de menselijke maat, de compositie en de ruimtelijke beleving. Het beste eindproduct ontstaat vaak door een integrale benadering en een breed inzicht van verschillende schaalniveaus en overlappende disciplines. Kennis van architectuur, landschapsontwerp, infrastructuur en civiele techniek zijn daarom belangrijk.

De stedenbouwer dient zich bewust te zijn van diens zeer maatschappelijke rol. Het streven naar stedelijke compactheid biedt in hedendaagse ruimtelijk gesegregeerde steden (of dorpen) vaak een oplossing voor verschillende sociale, economische en ecologische problemen. Denk hierbij onder andere aan, een kleinere afhankelijkheid van de auto, minder segregatie van mensen, een minder versnipperd landschap, een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners en een ruimtelijk interessanter verblijfsgebied. Met stedelijke compactheid wordt een intensieve mix van programma en mensen bedoeld op een manier dat elke doelgroep optimaal tot zijn recht komt. Dit betekent dus niet het proppen van gezinnen in torenflats, maar juist het bewust omgaan met de verschillende wensen in één gebied. Om een gebied stedenbouwkundig aantrekkelijk te maken en houden voor verschillende groepen is het vaak nodig om op buurtschaal een diversiteit aan ruimtes te creëren met tevens veel vrijheid voor architectonische en programmatische veranderingen. Hierdoor worden steden extra interessant, energieker en dynamischer.

Om het bovengenoemde praktisch haalbaar te maken is het van belang een goed inzicht te krijgen in de verschillende wensen van samenwerkende partijen. Een goed teamspel is hierbij belangrijk. Het blijkt vaak een zoektocht naar win-win situaties voor alle partijen, waarbij het esthetische doel niet uit het oog wordt verloren