Dit ontwerp is een voorstel voor de herontwikkeling van de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer. Deze is onlangs in samenhang met haar omgeving door het programma ‘De Slag om Nederland’ gekozen tot de derde lelijkste plek van Nederland. De omgeving van de brug bestaat uit een overtollige openbare ruimte, veel leegstaande kantoorgebouwen, geen gevoel van centraliteit, geen voorzieningen en veel verwaarlozing. Het vormt dan ook een bijzonder onaantrekkelijke stadsentree voor bezoekers van Zoetermeer. Hoewel de brug met haar boogconstructie een zeer karakteristieke structuur heeft, heeft de brug zelf ook te maken met verschillende problemen, zoals vieze beglazing, veels te complexe onderhoudsmethodes en roestvorming ter plekke van trapconstructies.

Op dit moment is de brug dagelijks voor honderdduizenden een herkenningspunt voor de stad Zoetermeer. Mensen passeren de brug op de snelweg, met de fiets en met de trein. De gemeente ambieert dan ook het imago van Zoetermeer te verkopen op deze locatie. Op dit moment heeft Zoetermeer, als in de jaren zestig  geplande voorstad van Den Haag, vaak te maken met een imagoprobleem. Toch geloven wij dat Zoetermeer zeer unieke kwaliteiten bezit op het gebied van groen. De stad kent zeer veel groene woonwijken, die voor gezinnen maar ook vele andere doelgroepen uitermate geschikt zijn. Daarnaast heeft de stad als geheel een zeer compacte setting binnen een omliggend groen landschap met bossen, het groene Hart, parken en plassen.

In onze ogen kunnen de groene kwaliteiten van de stad uitstekend op de huidige brug tot expressie worden gebracht. Dit door de huidige brug te transformeren in een gigantische groene pergolaconstructie. Elke passant krijgt hierdoor te maken met een zeer vernieuwend en ‘duurzaam’ gebaar van de gemeente. We verwachten dat deze brug een triggerfunctie zal hebben voor het vestigingsklimaat van de directe omgeving. Bovendien zet de stad zich nationaal en wereldwijd op de kaart met de grootste pergola ter wereld.

In een uitgebreid bouwkundig onderzoek zijn verschillende varianten overwogen voor de nieuw toe te voegen bouwkundige details. Uiteindelijk is een sterke consensus ontstaan voor het kiezen van nieuwe vakwerkconstructies buiten de huidige brug. Hierdoor kan de huidige in tact zijnde aluminium raamconstructie met rust gelaten worden en ontstaat er een stevig aanwezige groenstructuur. Tevens levert deze constructie een grote tijdswinst/kostenwinst op ten opzichte van andere varianten. Daarnaast wordt er in de vakwerkspanten een ladderconstructie opgenomen, waardoor zowel het groen en de beglazing zeer eenvoudig te onderhouden zijn. Voor het groen is tevens een demontabele vangnetconstructie ontworpen voor onderhoudswerkzaamheden.

Het initiatief voor het ontwerp van deze brug heeft van de Gemeente Zoetermeer een eervolle gekregen. Op dit moment worden de plannen verder onderzocht in combinatie met actoren zoals Prorail en Rijkswaterstaat.mand7
mand8
mand9

mand6

mand5