De Comblin woning is speciaal ontwikkeld om op een geringe oppervlakte zo veel mogelijk kwalitatieve grondgebonden woningen te kunnen ontwikkelen. Intensieve laagbouw is vaak wenselijk in steden, waar de vraag voor grondgebonden woningen in een kindvriendelijke context groot is, maar tegelijkertijd de grondprijs extreme vormen aanneemt. Door het toepassen van dit concept kan een dichtheid van nabij de 80 woningen per hectare bereikt worden. De woningen zullen hierbij gelegen zijn langs autoloze kindvriendelijke straten en bezitten elk een volledige visuele privacy in de achtertuinen (terrassen), veel bezonning, een ruim dakterras en een relatief kleine hoogte (oogt licht en niet dichtbebouwd). Dit concept zal met dit alles vaak in binnenstedelijke contexten toepasbaar zijn.

Concreet gezien bestaat de woning uit een volledig vernieuwend split-level concept met korte en eenvoudige relaties tussen de keuken, de woonkamer, de garage en de slaapkamers. De garage bevindt zich hierbij onder het tuinterras, waardoor de straat zelf volledig autovrij, groen en kindvriendelijk ingericht kan worden. Door de bouwstroken een ideale noord zuid oriƫntatie te geven ontstaat er in de terrassen heel veel zoninval. Via het trappenhuis vloeit men zeer gemakkelijk en helder vanuit de ene naar de andere ruimte. De ruimtes hebben hierbij op een alternerende wijze een introvert en extrovert karakter. Dit geeft de woning een zeer eigen herkenbaarheid. Zo is de keuken op de autovrije groene straat gericht (extrovert), bevindt de woonkamer zich met volledige privacy op een gesloten tuinterras (introvert) en eindigt het trappenhuis op een dakterras, waar privacy en uitzicht samengaan. Elke ruimte heeft hierdoor een relatie met buiten, zonder dat het privacygevoel in gevaar komt. Zo ontstaat er een balans tussen geborgenheid en openheid. Naast de zachte overgangen tussen alle verschillende ruimtes heeft het splitlevelconcept ook een tweede belangrijke functie. Door het split level concept onttrekt de hoofdslaapkamer en een 2e slaapkamer haar licht vanuit de straatzijde. Hierdoor kan de achtergevel van deze verdieping, welke gelegen is aan het tuinterras, volledig gesloten zijn. Dit maakt het mogelijk dat de woning zeer dichtbij haar overburen aan de tuinzijde geplaatst kan worden, zonder dat er enige vorm van visuele privacyschending ontstaat. Zowel aan de straatzijde als aan de tuinzijde zorgen glazen vouwdeuren ervoor dat de binnenruimte op een harmonische wijze overgaat in de buitenruimte.

comblinvoorkant940 1

comblintekening 20160228

comblindoorsnede 20160210